Siri Senje smiler i sola, hun er faglig studieleder på manus på Høyskolen Kristiania
  • Navn: Siri Senje
  • Studieprogramleder: Bachelor i manus
  • Utdanning: Praksisbasert doktorgradsutdanning i filmmanus ved Den norske filmskolen, Master of Fine Arts i Sceneregi (USA), Bachelor i Theatre Arts

Siri har skrevet for både teater, film og TV. Hun har skrevet spillefilmene Det største i verden og NRKs TV-serie En udødelig mann. Hun har jobbet bredt innen filmbransjen som dramaturg/manuskonsulent, med tilknytning til institusjoner som Norsk Filminstitutt og Dramatikkens Hus.

I tillegg har hun 20 års fartstid som sceneinstruktør og har vært tilknyttet Rogaland Teater og Den Nationale Scene. Som en del av stillingen jobber Siri med forskning på kreative prosesser innen manusfeltet. Hun har utgitt to ungdomsbøker og tre dramatiske verk. På manus har hun vært i 2 år. Tidligere har hun undervist blant annet ved Høgskolen i Oslo/Akershus og Den Norske Filmskolen.

Hva handler utdanningen om?

Vår Bachelor i manus handler om å gi studentene en bred innføring i det å fortelle historier for scene, lerret eller skjerm.

– Vi legger vekt på å la den enkelte finne sin særegne stemme, samtidig som vi gir studentene våre et solid, håndverksmessig grunnlag og forbereder dem på å møte bransjens krav.

– En stor del av undervisningen er basert på individuell veiledning og hovedlærerne følger studentene tett. Dette er dessuten et studium der studentene får møte en rekke kjente aktører fra bransjen som deler sin innsikt i faget og feltet.

Hvorfor skal man velge en utdanning innen dette feltet?

– Drama er vår tids mest utbredte fortellerform og feltet er i rivende utvikling. Forfatteren er ofte selve idéens – og dermed verkets – opphavsperson og historiens aller første beveger. Dagens TV-drama og spill har gitt manusforfattere nye arenaer der vår spesifikke kunnskap er helt sentral.

– Dramatisk skrivekunst skiller seg fra andre former for kreativ skriving i og med at tekstene skapes for å fremføres og tolkes av skuespillere og regissører. Altså skriver man i ett medium som skal overføres til et annet. Ordene på papiret skal bli til en fysisk realisering i form av film, TV, teater eller spill.

Manusarbeid er rett og slett usedvanlig spennende og krevende - det er dessuten ulikt alle andre skriveformer.

Hva slags mennesker passer utdanningen for?

– Kreative og selvgående individer som elsker å skrive, som er glade i drama og som har mye på hjertet! Man må være forberedt på at manusarbeid krever mange ensomme økter ved tastaturet, i selskap med egen fantasi og dikterevne. Samtidig må man kunne arbeide i team og motta direkte innspill fra det kreative kollektivet som alltid dannes rundt en dramaproduksjon, enten den foregår i teatret eller på Film/TV/Spill-feltet.

Hva vil denne utdanningen gi av arbeidsmuligheter for studenten?

Gode manusforfattere er etterspurt!

– Som nevnt er dramaproduksjon et felt i sterk utvikling, med stigende produksjon, spesielt innen TV og spill. Dette gjør konkurransen hard, men samtidig er unge, nye talenter regnet som svært attraktive. I tillegg til aktivitet innen film, TV og teater, kan en manusutdanning gi arbeidsmuligheter innen dramaturg- og konsulentvirksomhet.

– Drama er en kompleks fortellerform og bruken av manuskonsulenter er utbredt innen bransjen. Å vite hva som skal til for å skru sammen en tekst for fremføring kan også komme til nytte innenfor undervisning og ungdomsarbeid.

Hvilke konkrete punkter er høyskolens manusutdanning gode på?

– Jeg vil spesielt trekke frem tre aspekter ved manusutdanningen:

  • Vår vektlegging av individuell veiledning i prosjekter
  • Vår utstrakte bruk av gjestelærere fra bransjen
  • Det helt spesielle studentmiljøet

– Faste hovedlærere med bred erfaring fra film- og teaterfeltet følger studentene gjennom hele studiet og den tette kommunikasjonen mellom studenter og lærere i det kreative arbeidet med utvikling av tekst gjør at miljø og samhold i manusklassene så langt har vært svært godt.

Hvilket emne liker du best å undervise i og hvorfor?

– Min undervisning er primært i Dramaturgi og Scenetekst, men de aller fleste arbeidstimene dreier seg likevel om individuell veiledning av studentenes skriveprosjekter. Det siste er alltid like spennende og givende fordi man kommer tett på kreative prosesser, som også er hovedområdet for forskningen min. I Dramaturgi legger vi håndverksmessig grunnlag for det videre arbeidet på skolen, det er selve ABC´en i faget. I Scenetekst skal studentene både skrive og sette opp egne teatertekster. Det siste er en stor utfordring og en unik, kreativ reise å følge med på som lærer.

Er det noe du vil legge til?

– Manus på Westerdals Institutt for Film og Medier er en relativt ny utdanning som hittil - ifølge våre evalueringer - har hatt svært fornøyde studenter. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre programmet vårt.

– Programmets størrelse og den tette kontakten mellom lærere og studenter gjør at studentenes innspill og ønsker ofte kan tas til følge i planleggingen av undervisning, slik at studentene får følelsen av eierskap til utdanningen sin.