Markedsføring og innovasjon - Portrett av Casper Claudi Rasmussen

Hva heter du, og hva liker du best ved jobben din?

– Jeg heter Casper Claudi Rasmussen og jobber som instituttleder ved Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon. Det beste ved jobben min er at jeg får være med på å utvikle mennesker. Ved å lansere nye studier og tilpasse eksisterende, forsøker vi kontinuerlig å gi studentene den kompetansen som kreves for at de kan nå sine mål. Det jeg liker best, er når våre studenter lykkes enten i løpet av studiene eller senere på arbeidsmarkedet.

Hva er det høyskolen tilbyr innen markedsføring og innovasjon som gjør at studentene vil trives og lykkes her?

– Alle de ansatte hos oss gjør alt de kan for at studentene deres skal lykkes, både som studenter og i arbeidslivet. Vi har svært høy kvalitet på våre forelesere og mange har erfaring fra både forskning og næringsliv. Det gjør at undervisningen her blir oppdatert med den nyeste forskningen, i tillegg til å være svært relevant for videre jobb og karrieremuligheter. I tillegg har vi stor tro på nærhet. Som student vil du få kontakt med forelesere som kan hjelpe deg gjennom studiene og i arbeidslivet etterpå.

Vi elsker engasjerte studenter og det som motiverer oss ansatte mest, er nettopp når studentene lykkes. 

Hvorfor er det smart å ta en utdanning innen akkurat dette fagområdet?

– Det er smart fordi du får en utdanning som kan brukes til mye forskjellig. Det å velge studium er en stor og viktig beslutning - den beslutning tar vi på alvor hver eneste dag. Med en utdanning innen markedsføring, økonomi eller innovasjon har du mange muligheter etterpå, både med tanke på jobb og videre studier. Det gjør at du ikke nødvendigvis låser deg til ett bestemt yrke for resten av livet.

Er det noen jobb å få som ferdigutdannet? 

– Ja, de fleste av studentene våre kommer seg raskt i jobb etter endt utdanning. Mange velger også å søke seg inn på masterprogrammer for videre utdanning, blant annet vår egen Master i markedsføringsledelse. 

Hva gjør tidligere studenter i dag?

– Studentene våre jobber i mange ulike bransjer, men innen bedriftsøkonomiske fag. Mange jobber med digital markedsføring, salg eller som konsulenter. Vi har også studenter som starter sine egne bedrifter og dermed jobber som sin egen sjef.

Noen eksempler er

Se alle våre studier innen