Årsenhet i Personlig trening

Sett i lys av rapporten fra hovedorganisasjonen for tjenestenæringene VIRKE (Et kompetanseløft i treningssenterbransjen) samt en jevnlig internevaluering av egne PT-ers kvalifikasjoner og generelle suksess i jobben sin, har ledergruppen i SATS Elixia Norge bestemt at de fra 2019 kun ansetter PT-er med utdanning tilsvarende minst en årsenhet.

De ønsker med dette å markere tydelig at de stiller seg bak VIRKEs anbefaling og dermed gjøre sitt til at bransjen utvikler seg i en enda mer profesjonell retning, der kompetanse og kvalitet står sterkt.

Kunne du tenke deg å jobbe med trening? Les om vår Årsenhet i personlig trening her!
Portrettbilde av John Magne Kalhovde
Førstelektor John Magne Kalhovde.

Vårt fokus i utdanningen av PT-er har hele tiden vært på kvalitet.

– Vi tror og håper at dette vil sørge for at medlemmene våre vil få en enda tryggere og inspirerende treningsopplevelse, som et resultat av godt skolerte PT-er med utdanning innen forskningsbaserte treningsmetoder som minimerer risikoen for skader og feiltrening, sier Atle Arntzen, PT Manager Norway i SATS Elixia i en epost til Høyskolen Kristiania.

Norges første årsenhet i PT

Høyskolen Kristiania var allerede i 2015 klar med en fullverdig årsenhet i personlig trening, som den første i landet. 

– Vårt fokus i utdanningen av PT-er har hele tiden vært på kvalitet. Vi mener at det kreves minimum et år å produsere kvalifiserte PT-er. Rapporten til VIRKE og signalene fra bransjen viser nå at dette var riktig og vi ser at flere nå følger etter oss, sier førstelektor John Magne Kalhovde.

Årsenheten i personlig trening fra Høyskolen Kristiania gir deg en unik kompetanse til å jobbe som personlig trener (PT), og skiller seg fra andre studier innen personlig trening ved å tilby hele 20 studiepoeng ernæringsemner og 10 studiepoeng med Coaching.