Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-86

Første helg i mars måned var det duket for min første samling Personlig Trening-studiene som jeg tar hos Høyskolen Kristiania.

Veileder for undervisningen var John Magne Kalhovde, førstelektor ved institutt for helse ved høyskolen. John Magne er utdannet fysiolog fra Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo, hvor han også jobbet som forsker.

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-58

Samlingen var for faget Treningslære. Treningslære er i stor grad teori-basert og handler om å legge et teoretisk grunnlag om den friske menneskekroppens oppbygning og funksjon. Det er én slik obligatorisk samling som inngår i Treningslære. Teorien for Treningslære som vi gikk gjennom denne helgen handlet om:

  • Kroppens anatomi (norske og latinske begreper på muskler, deres funksjon, feste og utspring)
  • Grunnleggende biomekanikk (hvordan musklene jobber i ulike bevegelser og hvorfor)
  • Treningsfysiologi (hvordan og hvorfor ulike systemer i kroppen tilpasser seg trening og belastning)
  • Treningsprinsipper (legger grunnlaget for gode treningsprogrammer)
  • Metoder for styrketrening og metoder for utholdenhetstrening i ulike intensitetssoner
  • Treningplanlegging (primært øktplaner og ukesplaner, fremfor flerårsplaner, årsplaner og periodeplaner)

På skolens anatomiske læringssenter så vi på kroppens grunnleggende biomekanikk. Vi fikk et innblikk i hvordan deler av den praktiske eksamen kommer til å foregå, ettersom å kjenne til muskelanatomi og biomekanikk (hvilke muskler gjør hva, i hvilke planer og akser, hvordan og hvorfor) er grunnleggende for å sette opp gode treningsplaner for ulike behov.

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-34

 

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-55

 I Norge er anatomiundervisningen som oftest bare teoribasert, hvis man ser bort ifra medisinstudiet. For å få en god forståelse av anatomi er det viktig å se og studere detaljene i menneskekroppen tredimensjonalt.

– Man må kunne se, ta og føle på de ulike strukturene for å få en følelse av dem. Dette er kun mulig ved bruk av reelle preparater. Plastmodeller gir ikke det samme læringsutbyttet fordi de ikke er detaljert nok og viser ikke variasjoner på samme måte som originale humane preparater av levende materiale, fortalte John Magne i et intervju med studenttorget.no.

De humane preparatene produseres hos et selskap i Tyskland, som driver med en spesiell plastineringsteknikk. Folk donerer kroppen sin til forskning og undervisningsformål. I stedet for å legge kroppsdelene i formalin, suges all væske ut av preparatet og erstattes med en væske som er en type plastikkpolymer som gjør at det bevares i all tid.

Alle sener, blodårer, muskler og knokler er dermed intakt når huden er dissekert vekk. Dette gjør preparatene enormt detaljerte, og vi studenter kan studere utspring og feste for muskler, som er viktig å kjenne til som personlige trenere. Det er ganske stas å studere i et slikt unikt miljø!

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-39

 I tillegg til undervisning i grunnleggende biomekanikk, jobbet vi i grupper med praktiske oppgaver. Den første oppgaven var å nevne alle musklene som inngår i hamstringsgruppen, og skrive ned hvor disse er festet og hva som er deres funksjon. For å illustrere svaret, kan jeg nevne for dere én av musklene som inngår i hamstringsgruppen. Den heter m.semitendinosus og har:

  • Utspring - tuber ischiadicum (medialt for m. semimembranosus)
  • Feste - medialt for tuberositas tibiae
  • Funksjon - ekstensjon i art. coxae, samt fleksjon og innadrotasjon i art.genu

Denne muskelen, inkludert utspring, feste og funksjon, samt å påpeke på et skjelett hvor den er festet og har sitt utspring, må vi som personlige trenere selvfølgelig kunne utenat. Det samme må vi kunne også om et tredvetalls andre muskler -  så vi kommer ikke utenom god gammeldags pugging, før eller siden. Jo før, jo bedre, så vi er ute i god tid før eksamen.

Vi kommer aldri eller svært sjeldent til å fortelle som personlige trenere våre kunder at "Nå skal vi trene med m. rectus femoris", alså...! Bare til spesielt interesserte kunder :) Men det er likevel viktig for oss å kunne latinsk nomenklatur (som vil si latinsk benevnelse) på musklene.

Vi lærer navn på musklene både på latinsk, fordi en del av jobben vår som personlige trenere vil være å holde oss oppdatert på internasjonal forskning og treningsrelatert stoff. Mye av internasjonal litteratur bruker latinske benevnelser på musklene, og da vil vi som kan disse fra før, kunne følge med og holde oss oppdatert.  

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-44

 

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-52

Den siste delen av den praktiske oppgaven var å markere på et skjelett ved hjelp av "gummikuler" utspring og festepunktene til musklene i hamstringsgruppen.

Vår gruppe var så heldig som å ha en kjempeflink osteopat-student, så vi var ganske raskt ferdig med oppgaven. Det var litt overveldende å "plutselig" sette på feste og utspring til en muskel på et skjelett, i det hele tatt å jobbe praktisk med muskler og skjelett. Men jeg kom fort inn i det og fant det veldig interessant! Ikke minst, fikk vi alle vårt første møte med en typisk praktisk eksamensoppgave.

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-63

 

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-66

  

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-68

    

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-73

Dette var en kjempespennende start på min første helgesamling. Det var en opplevelse i seg selv å ha undervisning og praktisk arbeid i høyskolens anatomiske læringssenter, allerede første dag av samlingen. Jeg kom godt i prat i mine medstudenter, lærte litt om dem, og vi jobbet godt sammen.

John Magne var en ekstremt dyktig foreleser, det var alle studentene var enige om. La oss være ærlige, anatomi, biomekanikk, terminologi oppå terminologi... Det kunne fort blitt en veldig tung start på samlingen, men fordi John Magne foreleste med en slik energi og genuin interesse for å få alle til å forstå, og fordi vi jobbet praktisk med skjeletter, ble det både lærerikt og veldig gøy! 

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-80

    

Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-87
Christina-Mihaela-Carare-movewithmihaela-hogskolen-kristiania-oslo-styrke-intervall-personlig-trening-tennis-93

Tusen takk til Juan Sebastian Sanchez for strålende fotohjelp! Og til høyskolen som gjorde et unntak og tillot fotografering i anatomisk læringssenter. Jeg håper at det var gøy for deg som leste dette å kunne se bilder fra første samling i Personlig Trening ved Høyskolen Kristiania!

Neste fag som det er samlinger i er Aktivitetslære, et fag som er mye mer praktisk rettet med praktisk arbeid både hva gjelder oppgavene som skal besvares, helgesamlingene på skolen, og eksamen.

Sporty hilsener, Christina Mihaela Personlig blogg