Reidun Akupunktur

Først og fremst: Hvordan studiet er lagt opp?

Hele det første året på akupunktur studerer vi grunnfag medisin. Jeg syntes det er en flott måte å starte på, ettersom jeg selv syntes det optimale i en klinisk praksis vil være å kombinere vestlig og østlig medisin.

Andre- og tredjeåret er en kombinasjon av øst- og vestlige medisinske fag. Først og fremst lærer vi om hva som skjer når man stimulerer de ulike akupunkturpunktene med akupunkturnåler. Vi lærer også om triggerpunktbehandling hvor vi enkelt og greit stikker akupunkturnåler rett inn i anspent muskulatur for å lette på spenninger. Utdanningen inneholder også mye praksis på Studentklinikken.

Tredje året arrangeres det tur til Kina, hvor vi får oppleve en måned med sykehuspraksis. Denne turen gir svært god innsikt i hvordan kinesisk medisin praktiseres. På sykehusene i Kina blir kinesisk medisin praktisert vel så mye som vestlig medisin. Det er fascinerende å se hvor effektivt resultatet blir når disse to samarbeider!

Vi er en relativt liten klasse, noe jeg liker svært godt ettersom vi får mulighet til å få tett oppfølging av lærerne, samt at vi har ett veldig nært og godt klassemiljø.

Fascinert av kinesisk medisin

Her i vesten forholder vi oss stort sett til det vi kan se med øynene våre. Så lenge en teori ikke kan verifiseres gjennom forskning, så regnes det ikke som en sannhet.

Forskning i seg selv er jo veldig bra, men det som er svakhetene med en så objektiv måte å leve på er vel at vi glemmer litt at vi mennesker ikke er roboter. Det er viktig å tenke selv, stole på seg selv og lytte til egen kropp og magefølelse.

Vi er alt for mye der ute og alt for lite i oss selv.

I vårt stressende samfunn hvor vi hele tiden «jager», mangler vi fokus på følelser og avspenningsteknikker. Vi er alt for mye der ute og alt for lite i oss selv.

For meg er tankegangen i kinesisk medisin veldig logisk. I østlig medisin skilles det ikke på fysisk og psykisk, det kan like gjerne være psykiske begrensninger som er årsaken til fysiske problemer som det motsatte.

Målet er å bli en god terapeut

Nå har jeg litt over et år igjen av utdanningen, og hvis jeg tørr har jeg veldig lyst til å fortsette med en mastergrad i Kina. Ellers er det er mange andre behandlingsformer som også interesserer meg, for eksempel osteopati, som også tilbys som en bachelorgrad her på skolen.

Når jeg føler meg klar for det blir det vel å flytte tilbake til det glade Sørlandet for å starte min egen klinikk. Men for meg så er det viktig å ha fokus på her og nå. Fremtida er det vanskelig å ha kontroll på. Målet mitt er uansett å bli en best mulig behandler og terapeut, og jeg har jo hele livet foran meg!

Foto av studenter med foreleser som utøver akupunktur på en pasient.

Ønsker du å studere akupunktur?

Da passer bachelor i akupunktur midt i blinken. Med en bachelor i akupunktur får du kunnskap i både medisinsk og kinesisk akupunktur.
Finn ut mer og søk i dag