En liten oppfriskning

Project Software Engineering er et tverrfaglig teknologiprosjekt som går over to semestre. Andreårs teknologistudenter jobber i grupper på mellom seks og åtte personer, og skal gjennom flere scrumsprinter. De skal både lære seg scrum og utvikle et endelig produkt for kunde. Gjennom hele prosessen skal studentene forholde seg til en utdelt veileder. Ved første og siste sprint skal studentene presentere idé og ferdig produkt for kunde. 

– Kan dere fortelle kort om hva dere lager, og hvorfor?

– Vi lager en mobilapplikasjon som skal forbedre hverdagen til studentene her ved høyskolen. Appen gir “personlig” informasjon til studenten, som timeplan, slik at studenten enkelt kan finne ut hvor og når neste forelesning er. Man ser også innleveringsfrister og eventuelle viktige beskjeder fra forelesere. Den skal også inneholde en personlig timeplan. Der kan studenten se alt av fremtidige forelesninger, registrere egne ting i kalender, samt booke grupperom.

Gruppe 21

  • Gruppen 21 har valgt å kombinere oppgaven “Om oss” og “Beacon-teknologi”, og jobber med utviklingen av en app.

– Hvordan har det vært å jobbe med prosjektet frem til nå?

– Det har vært veldig gøy å jobbe på et prosjekt som er større og mer utfordrende enn tidligere. Det fungerer også veldig bra å jobbe på tvers av studieprogram. Alle på gruppen har ulik kunnskap, og innfører forskjellige nyttige verktøy og arbeidsmetoder som hjelper prosjektet videre.

– Har dere møtt på noen problemer, har prosjektet gått en annen vei enn tenkt?

– Vi har hatt den samme visjonen for appen hele veien, men vi har hatt store endringer i teknologien vi benytter. Vi merket i første semester at utviklingen gikk ganske tregt, og vi hadde ikke tid til å løse de mer krevende delene av appen. I andre semester byttet vi derfor ut så og si alt vi hadde laget, bortsett fra design-skissene. Vi gikk over fra xamarin til ionic i appen og fra PHP til java på backend-systemet. Det ble mye hektisk jobbing for å få appen opp på samme nivå, men vi klarte det! Appen er nå mye mer robust, samtidig som utviklingen går kjappere. Det har også vært veldig mye lærdom i hvordan en jobber effektivt i team. Flyten går mye bedre nå enn i starten av prosjektet. Vi jobber nå i flere team, og har klarere ansvarsområder. Dette har gjort at gruppen er mer selvgående og effektiv.

– Hva skjer fremover?

– Vi har flere ting vi innfører for å forbedre effektiviteten i gruppen ytterligere i neste sprint. Så blir det spennende å se hvordan det vil fungere. Neste sprint er også den siste sprinten hvor vi kan jobbe med utvikling, så vi vil fullføre all primær funksjonalitet og finpusse slik at vi kanskje kan overbevise skolen om at denne appen er verdt å satse på. Kanskje er vi en av de heldige som får sommerjobb, og kan koble appen opp mot eksisterende systemer, slik at appen gir reelle data og gjør det enklere for studenter å samle den informasjonen vi mener i dag er for tungvint å få tak i. 

– Kan dere fortelle kort om hva dere lager, og hvorfor?

– Vi ønsker å utvikle en app for å gjøre skolehverdagen bedre for studenter, veiledere, forelesere, og andre knyttet til læringsmiljøet.

– Appen er todelt, men enkelt forklart går konseptet ut på at studenter via en app skal kunne kontakte veiledere eller foreleser for å enkelt få hjelp. Studenter skal kunne kontakte veileder hvis de trenger hjelp til å løse oppgaver, eller søke gjennom emnekode fra studiene for å se om andre har hatt samme, eller liknende problem. Studenter som trenger hjelp blir lagt i en kø for å få hjelp fra veileder eller faglærer.

– Applikasjonen skal også gi studenter muligheten til å opprette grupper. Ved å enkelt sende forspørsel til andre studenter om de vil være med på et gruppeprosjeket. Når gruppen er opprettet, kan gruppemedlemmene skrive fellesmeldinger i en gruppechat. Man skal også kunne dele filer, kode­snutter, noter og lignende, i tillegg til å sende personlige meldinger.

– Et gruppemedlem skal kunne se hvor de andre medlemene er for å kunne lokalisere hvilket grupperom de befinner seg på for eksempel.

Gruppe 4

  • Gruppe 4 har i likhet med gruppe 21 valgt oppgaven om Beacon-teknologi, og ønsker å bruke teknologien til å utvikle en app som skal gjøre gruppearbeid enklere for alle studenter på Høyskolen Kristiania (tidligere Westerdals).

– Hvordan har det vært å jobbe med prosjektet frem til nå?

– Det har vært både morsomt og frustrerende, akkurat slikt det skal være. Helt fra begynnelsen av har det vært liten tro på oss fra forelesere at vi skulle klare gjennomføre alt vi ønsket å få til. Med hadde vi valgt å gjøre noe enkelt, hadde vi ikke lært noe nytt heller! Det er først nå i nest siste prosjektuke at de også tror vi skal komme i mål.

– Hvordan har prosessen vært?

– Hele prosjektet går ut på at du blir kastet ut i et basseng uten å kunne svømme, for deretter å få beskjed om å svømme 1000 meter. Det har vært en utrolig lærerik  prosess. Vi er vant med å jobbe i grupper innenfor studieprogrammet vi tilhører, så det er et bonus å kunne jobbe sammen på tvers av studieprogrammene, og implementere og dele kunnskapen vår med andre. Alle har hatt en fast rolle gjennom hele prosjektet, og har jobbet hardt med å få på plass alle deler til å et fungerende design. Vi har møtt på forskjellige problemer, både i forbindelse med koding og design, men sammen har vi greid å løse problemene.

– Vi har greid å holde mål, og endret forskjellige rammeverk for å forbedre arbeid og sikkerhet i appen.

– Hva skjer fremover?

– Vårt produkt kommer til å revolusjonere studiehverdagen ved Høyskolen Kristiania (tidligere Westerdals), og alle universiteter og høyskoler som velger å benytte seg av vårt produkt     

– Kan dere fortelle kort om hva dere lager, og hvorfor?

– Vi jobber med et spillprosjekt hvor skal vi lage en arkademaskin til studentene her på høyskolen. En spillplattform for studenter som lager spill.

– Studentene kan altså teste spill, og eventuelt få egne spill lagt inn i softwaren så andre kan spille. Arkademaskinen kan også brukes i messesammenheng.

Gruppe 24

  • Gruppe 24 har valgt oppgaven “Spill”, og har videre søkt om å få lov til å gå litt utenfor prosjektbeskrivelsen. De ønsker å lage en spillarkade.

– Hvordan har det vært å jobbe med prosjektet frem til nå?

– Vi er en veldig stor gruppe, som både har vært positivt og negativt. Vi har hatt noen utfordringer med oppmøte og forsentkomming, men dette er ikke uvanlig i en stor gruppe. Vi kan bli bedre som gruppe til å diskutere åpent, komme fram til generelle bestemmelser og stå fast ved disse.

– Halvveis ute i prosjektet fikk vi beskjed av foreleser og administrasjonen ved skolen at vi ikke får full støtte til å bygge arkademaskinen, men kun til å bygge gamepaden. Dette ble begrunnet med at faget er software engineering, og at vi derfor burde fokusere mer på selve løsningen. Som gruppe forstår vi dette, men vi gir likevel ikke opp. Siden da har vi bygd en PC, lånt skjerm, bestilt deler og bygd en cardboard-prototype av en gamepad. Vi har lagd en software løsning (GUI, Launcher for å spille på), samt lagd mange skisser, 3D-modeller og storyboard-video (animasjonsvideo av 3d modellene).

– Til nå har vi en fungerende gamepad, som er koblet til en skjerm med et menysystem, et utvalg  spill, og noen flere funksjoner. Det vi ikke har er selve kabinettet til maskinen, det får komme ved en senere anledning.

– Hvordan har prosessen vært?

– Prosessen hittil har vært interessant og lærerik, og vi har funnet ut at mye handler om god og riktig kommunikasjon! Motivasjon, jobbing utenfor prosjekttid, initiativ, god selvkontroll og vilje er også viktig.

– Hva skjer fremover?

– Fremover skal vi ferdigstille mye dokumentasjon, samt å jobbe mer med ferdigstilling av løsningen vår, så den blir fremstilt profesjonelt og pent. Vi blir ferdig i de siste prosjektukene.

– Når prosjektet vårt er ferdig, vil vi forhåpentligvis få betalt for å jobbe videre med prosjektet. Eventuelt at noen andre tar på seg oppgaven med å implementere løsningen vår i et kabinett så den kan stå i studentpuben å Campus Fjerdingen, og/eller være med på diverse messer.