Go to main content
Publisert 21. august 2017

Hvert år deler rektoratet ved Høyskolen Kristiania ut priser til de faglige ansatte på høyskolen. Eirik Haus, Ketil Raknes, Per Morten Fredriksen, Helge Kirkaune og Håkon Aaltvedt er årets vinnere.

Med disse kåringene ønsker vi å inspirere alle ved å løfte frem et tverrsnitt av høyskolens forskning, formidling og undervisning. Kort sagt: Vi ønsker å premiere det vi synes er godt tenkt, godt gjort og godt fortalt.

– rektor Trond Blindheim

Årets foreleser

Vi har mange dyktige forelesere ved høyskolen. En av dem gikk til og med til topps i fjorårets kåring av fantastiske forelesere i Morgenbladet. For undervisningsåret 2016 gikk prisen til høyskolelektor Eirik Haus  fra Institutt for markedsføring. Eirik Haus har vært ansatt ved Høyskolen Kristiania siden 2011 og underviser både på bachelor- og masternivå.

Utdrag fra rektoratets begrunnelse:

Hans innsats, omsorg og offervilje til studentene er unik. Resultatene hans på veiledning er rett og slett ekstraordinære, ikke minst målt etter antall takknemlighetsgaver han fått av studenter som har hatt ham som veileder. Årets foreleser er en person som virker i det stille, men som må sees av alle!

Årets formidler

– De som ikke har hørt eller sett årets formidler på radio, TV eller aviser, må ha hatt bind for øynene og propper i ørene, fortalte rektor Trond Blindheim da prisen for Årets formidler skulle deles ut. Utmerkelsen gikk til høyskolelektor Ketil Raknes. Raknes er faglig studieleder på Bachelor i PR og samfunnspåvirkning, og har bakgrunn som politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet og statssekretær i Miljøverndepartementet. I 2016 opptrådte Raknes i nærmest alle mediekanaler som ekspertkommentator om amerikansk politikk og valgkamp. Han skrev kronikker og fagartikler, deltok i debatter, og utviklet i tillegg Høyskolen Kristianias valgstudio som i skrivende stund har blitt sett over 27.000 ganger. 

Årets forsker

Vi har mange dyktige forskere ved høyskolen, som har høy publiseringstakt og bidrar til at ny og spennende kunnskap tas med inn i klasserommet. Et av høyskolens største forskningsprosjekter er HOPP-prosjektet. Prisen for Årets forsker gikk til primus motor for nevnte prosjekt, nemlig professor Per Morten Fredriksen. HOPP-prosjektet er et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Horten kommune og Høyskolen Kristiania, der elever i barneskolen følges i syv år. Hensikten med prosjektet er å evaluere effekten av økt fysisk aktivitet i barneskolen. Flere ansatte ved Institutt for helsefag er involvert i prosjektet, og bachelorstudenter er også deltakende.

Årets fagskolelærer(e)

Hvem har de mest fornøyde studentene? Hvem er flinkest til å gjøre undervisningen engasjerende? Og hvem er mest tilgjengelig for studentene? Å velge ut «den beste» innenfor disse kriteriene er vanskelig, og rektoratet bestemte derfor at prisen skulle deles mellom to personer. Årets fagskolelærere er Håkon Aaltvedt, faglærer i musikkdesign i Trondheim, og Helge Kirkaune, hovedlærer på 3D og animasjon i Bergen.

Utdrag fra rektoratets begrunnelse:

Ikke en konkurranse

Rektor Trond Blindheim presiserer at prisene som deles ut ikke er en konkurranse hvor man får målt sine akademiske kvalifikasjoner mot kolleger, men poengterer samtidig at årets priser er velfortjente. – I valget av «vinnere» har vi vært opptatt av tre ting. For det første ønsker vi å verdsette det som er selve kjernevirksomheten og samfunnsoppdraget vårt, nemlig utvikling og formidling av kunnskap. Skal høyskolen vår oppfylle samfunnsmandatet sitt som er å produsere, utvikle og formidle kunnskap, så må alle områdene få like mye oppmerksomhet og plass. For det andre er vi opptatt av at selv om bidragene våre er forskjellige, avhengig av stillingskategori og akademisk nivå, så bidrar alle på like gode måter i vårt læringsmiljø.

For det tredje ønsker vi å inspirere alle ved å løfte frem et tverrsnitt av høyskolens forskning, formidling og undervisning.