Høyskolen Kristiania Trondheim

Pressemelding 9. mai 2017

Etter flere år med synkende søker- og opptakstall og lav lønnsomhet har styret ved Høyskolen Kristiania besluttet å avvikle studiestedet i Trondheim frem mot sommeren 2019. Trondheim vil ikke ta opp nye høyskolestudenter høsten 2017, men gjennomfører opptak på samtlige fagskolestudier. – Dette har vært en vanskelig, men dessverre nødvendig beslutning å ta. Trondheim har vært en viktig del av vår utdanningsstiftelse i mange år. Nå skal vi sørge for at den høye utdanningskvaliteten og det gode læringsmiljøet opprettholdes i utfasingsperioden, sier Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania.

Sterk konkurranse i regionen

Trondheim merker stor konkurranse fra de større aktørene i Trondheimsregionen. Studentmassen kommer dermed ikke opp på et nivå som sikrer lønnsom drift i årene som kommer. For å videreutvikle studiestedet og posisjonere høyskolen ytterligere kreves det store investeringer, i form av nytt utdanningsbygg, oppbygging av et større fagmiljø og en større administrasjon. Det er gjennomført tiltak, som å tilby nye studier og gjort om fagskolestudier til høyskolestudier, men de har ikke gitt nevneverdige høyere studenttall. Dermed er det vanskelig å oppnå god lønnsomhet og en videre satsing innebærer for stor risiko.

Fortsatt drift mot 2019

Alle studentene som har påbegynt studier vil kunne gjennomføre disse som planlagt. Søkere på studier som ikke starter opp, blir tilbudt studieplass i Oslo eller Bergen. Studiestedet i Trondheim har 20 ansatte som skal ivaretas gjennom hele utfasingsperioden. – Vi går nå i dialog med alle de ansatte i Trondheim. Vår målsetting er å sikre en så smidig prosess som mulig, og sørge for at de berørte finner seg en ny jobb, enten videre i høyskolen, eller utenfor, avslutter Solfrid.

Kontaktinformasjon:

 

Fakta om Høyskolen Kristiania Trondheim

  • Høyskolen Kristiania er en ideell utdanningsstiftelse med 103 års historie med formål om å drive undervisning, formidling og forskning. Gjennom disse årene har høyskolen utdannet over tre millioner mennesker.
  • 8. mai 2017 besluttet styret ved Høyskolen Kristiania å fase ut studiestedet i Trondheim frem mot sommeren 2019.
  • Høyskolen Kristiania Trondheim har 20 ansatte og 322 studenter.