Verdensledende selskap som tenker nytt

Skanska, som er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap, er tidlig ute med å tenke nytt om rekrutteringsprosessene sine. Rekrutteringssjef Christian Scheen forteller at nye kandidater blant annet blir «onboardet» allerede før de får stillingen, gjennom å svare på caseoppgaver som er relatert til virkeligheten de skal ut i.

Her fikk

Verdensledende selskap som tenker nytt

Skanska, som er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap, er tidlig ute med å tenke nytt om rekrutteringsprosessene sine. Rekrutteringssjef Christian Scheen forteller at nye kandidater blant annet blir «onboardet» allerede før de får stillingen, gjennom å svare på caseoppgaver som er relatert til virkeligheten de skal ut i.

Fristende premie hos innovativ aktør

Skanska går nå gjennom casebidragene fra HR-studentene, og vil senere kåre et vinnerteam som får muligheten til å besøke HR-avdelingen til Skanska. Dette blir et spennende innblikk i hverdagen som HR-medarbeidere, og studentene får anledning til å knytte kontakter i bransjen og se hvordan morgendagens arbeidsplass fungerer. I Skanskas nye lokaler er det nemlig lagt opp for aktivitetsbasert plassering. Det vil si at det er ulike soner for ulike typer arbeid. Ingen har faste plasser eller kontorer, og man velger selv hvor man vil sitte basert på hva slags arbeid man skal utføre.

Dette skaper stor grad av frihet for de ansatte, men stiller samtidig andre og nye krav, noe som er en aktuell problemstilling for kommende HR-medarbeidere. En dag i slike omgivelser vil gi høyskolens HR-studentene et fortrinn i å forstå nye arbeidslivsutfordringer og økt innsikt og kompetanse i hvordan det er å jobbe på en aktivitetsbasert arbeidsplass.