top sales

Sales Education Foundation (SEF) er en amerikansk non-profit organisasjon, som sammen med næringsliv og akademia ønsker å etablere og videreutvikle effektive salgsstudier over hele verden.

Med på listen for 5. gang

Organisasjonen utgir årlig salgsmagasinet Annual og listen «Top Universities for Professional Sales Education». Høyskolen Kristianias Bachelor i markedsføring og salgsledelse er med som eneste aktør fra Skandinavia i 2018, for femte året på rad. Listen inneholder salgsrelaterte studieprogram over hele verden, og er kjent for å trekke fram salgsstudiene som utdanner de beste talentene til profesjonelle salgsroller hvert år.

Eneste i Skandinavia

Studiene må ha salg i fokus og ha en rekke fag innen salg og salgsledelse, noe faglig studieleder Nils Høgevold tror er grunnen til at Høyskolen Kristiania er alene på listen i Skandinavia.

Det er veldig hyggelig at vi nok en gang er med på listen over "Top Sales Universities" i verden, som må inneholde spesifikke kriterier for å bli godtatt. Det er omfanget og kvaliteten på vårt studium som gjør at vi er med.

Kriteriene er blant annet at det må være et fulltidsstudium, ikke bare et kurs eller et fordypningsemne, sier han. Selv om de fleste universitetene på listen er fra Nord-Amerika, understreker Nils Høgevold at høyskolen har gjort seg bemerket utenfor Norges landegrenser.

– At vi er med på listen i sammen med amerikanske universiteter, som både har undervist og forsket på salg i mange år er hyggelig. Det er en anerkjennelse at vårt studietilbud innen salg også blir lagt merke til i USA. Som Leff Bonney fra Florida State University har sagt om oss tidligere:

“Kristiania University College's sales program is one of the most comprehensive programs that I have seen in a long time. We definitely can learn from their program in terms of adding some unique yet impressive courses to our own curriculum at Florida state university. The students at should take pride in knowing that they are getting a world-class sales education in their program. Well done!”

Det er derfor ekstra motiverende at vi også kan vise i  praksis at vi er blant de ledende salgsstudier i verden, ved å bli anerkjent av en objektiv aktør.

Stolt rektor

Rektor ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, er også stolt over utmerkelsen.

– At vårt bachelorstudium i markedsføring og salgsledelse rangerer på listen over de beste i verden er en stor anerkjennelse. At vi blir lagt merke til i dette mangfoldet tilskriver jeg fagstaben ved institutt for markedsføring, som har utviklet studiet.

De har nedlagt et formidabelt arbeid for å få i gang et slikt studium, og de har knyttet kontakter til de beste internasjonale forskerne på området. Studiet er fremdeles ungt, og etter så kort tid på utdanningsmarkedet er det intet mindre enn imponerende å komme med på en så anerkjent liste, avslutter Blindheim.

Moderne salg

Bachelor i markedsføring og salgsledelse er tett på forskningsfeltet og hva som kreves en moderne salgsorganisasjon. Emner som salgsteknikk, organisasjons- og kundepsykologi, forhandlingsteknikker, salgsstrategier og salgsledelse vektlegges.

Bachelorstudiet i markedsføring og salgsledelse er blant de mest populære studiene som tilbys ved Høyskolen Kristiania i både Oslo og Bergen. For mer informasjon om Sales Education Foundation, se www.salesfoundation.org.

sales education