Professor Runar Døving forsker på arv.

Runar Døving er professor i sosialantropologi og underviser i forbrukersosiologi ved Høyskolen Kristiania.

Studieåret 2015-2016 brukte han vikarstipendet sitt i California, til feltarbeid for å forske på charity og donasjoner – et opphold som åpnet øynene hans for forskjellene mellom Norge og USA. Der arv og testamenter er et dagligdags tema for dem, er dette noe det knapt snakkes om i Norge. Det vil han gjøre noe med.

Nå er Runar i gang med et forskningsprosjekt, der han har undersøkt over 2000 nordmenns holdninger til å testamentere til organisasjoner. Resultatene viser at arv er et sensitivt tema for nordmenn, i likhet med sex. Organdonasjon derimot, oppleves som et lettere tema.

Staten tar hånd om det

Døving peker på flere årsaker til at arv er sensitivt for mange. Arv oppfattes gjerne som noe som tilhører familien - ikke til andre utenom den nærmeste sirkelen. I tillegg tror Døving at nordmenn legger sin lit til at staten ordner opp og tar seg av velferd og tjenester. Hvis nordmenn hadde tatt til seg litt fra den amerikanske veldedighetstradisjonen, ville «det norske sosialdemokratiet» vært enda bedre, mener han.

100.000 til Redd barna

Runar har selv tatt hånd om sitt eget testamente og donerer bort 200.000 kroner til ideelle organisasjoner. Den ene mottakeren er Amnesty International, der han har vært medlem siden han var 18 år gammel. 100.000 kroner går også til Redd barna, som et siste stikk fra grava.

– Redd Barna får 100.000 av meg, fordi de har bestemt seg for aldri å spørre giverne sine om arv. Jeg har øremerket pengene til deres arbeid for testamentariske gaver.

Jeg syntes det var morsomt – en aller siste practical joke!

Kilde: http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/-alle-bor-gi-arv-til-gode-formal/