Møt Eirik Haus, ny studieleder for bachelorgraden i økonomi og ledelse.
Møt Eirik Haus, foreleser på bachelorgraden i økonomi og ledelse.

Eirik Haus er selv et produkt av økonomi og ledelsesutdanning og har en master i markedsføring fra gamle Høgskolen i Buskerud. Han har siden jobbet som senioranalytiker i markedsanalysebransjen, og jobbet med undervisning i høgskolesektoren i over 10 år.

Denne kombinasjonen gjør ham godt kvalifisert til å undervise på høyskolens nye Bachelor i økonomi og ledelse.

Hva lærer man ved å ta denne graden?

– Bachelorgraden har økonomiske og metodiske fag i fokus. Det er et studium som i størst mulig grad vil gjøre en i stand til å forstå hvordan ulike avdelinger samhandler med det felles målet om å generere lønnsom vekst.

Dette studiet vil ha en gjennomgående oppmerksomhet på økonomi og økonomiske analyser. Men du vil selvsagt lære om de andre funksjonene og faktorene som en bedrift må hensynta i sitt daglige virke. Strategi, markedsføring, juss osv. vil være andre fag du også vil møte i løpet av studietiden.

Summen av denne fagsammensetningen gjør deg godt skikket til veldig mange ulike funksjoner og arbeidsoppgaver som en bedrift utfører.

Hvorfor starter høyskolen en bachelorgrad i økonomi og ledelse?

– Høyskolen Kristiania har over tid etablert mange typer businessrelaterte utdanninger. Vi manglet likevel et studium innen økonomi og analytiske ferdigheter.

Dette studiet er et svar på denne «mangelen». Videre er det slik at denne typen studier har vært populære i Norge over svært mange år og det har bare vært et tidsspørsmål før vi også inkluderte dette i vår studieportefølje.

Haus_Veiledning.jpg

Hvem passer studiet for?

– I utgangspunktet vil jeg si alle og enhver, men det er en fordel at du ikke har «tallskrekk». Du trenger ikke på noen som helst måte være et mattegeni, for vi vil med våre fantastiske pedagoger sørge for at alle kommer seg opp på det nivået som kreves og forventes av kandidater med denne bakgrunnen.

Dette er også en type utdanning som i arbeidslivet er meget verdsatt og som fort kan føre til lederansvar. Det betyr at du bør ha ambisjoner og ønske om på sikt bli leder på ulike nivå i en bedrift.

En leder uten økonomisk innsikt og forståelse for hva som genererer kostnader og inntekter er ikke en god leder, men denne utdanningen gjør det godt skikket for dette ansvaret.

Du vil gjennom hele studiet ha fokus på analyse og metode noe som krever grundighet, informasjonssøking og planlegging. Du må like struktur og være opptatt av målbare resultater. Alt for mange bedrifter i mange bransjer er for lite opptatt av at tiltakene de gjør skal generere inntekter eller redusere kostnader.

Med andre ord så er det for mye penger som anvendes på tiltak uten at det genererer resultater. Vi ønsker gjennom denne utdanningen å få frem viktigheten av dette, i en tid hvor for mye fokus har vært på kreativitet og kreative prosesser. Til syvende og sist så er en bedrifts viktigste funksjon å ha profitt. Uten profitt så hjelper ikke all verdens kreative krumspring noe som helst.

Økonomi er «grunnmuren» i enhver bedrift i enhver bransje.

Hva slags type stillinger kan man forvente seg etter utdanningen?

– Dette er en type «potetutdanning» hvor man er svært anvendelig og dermed aktuell for et utall ulike stillinger. Noen av dem kan være

  • regnskapsmedarbeider
  • lønnskonsulent
  • markedsmedarbeider
  • rådgiver
  • personalmedarbeider

Bransjer som bank, forsikring, markedsanalyse, reklame, finans og mange andre trenger medarbeidere i disse stillingene. Dette er en type utdanning som gir deg mange valgmuligheter og hvor du er godt skikket til å utføre ulike arbeidsoppgaver i ulike avdelinger og bransjer.

Du kommer ikke utenom økonomisk forståelse og kunnskap uansett om du jobber i offentlig sektor eller privat næringsliv. Med økende konkurranse i de fleste bransjer så kommer bedrifter til å trenge ansatte som er tilpasningsdyktige og som har evne til å sette seg inn i ulike funksjoner og arbeidsoppgaver raskt.

Og hvilke bør man ikke forvente seg?

– Du kan ikke forvente å få overordnet lederansvar med en gang man er ferdigutdannet. Men det gjelder enhver utdanning, uansett om det er master eller bachelor. Men med bachelor i økonomi og ledelse vil du  være godt skikket til å avansere raskt da du har resultatforståelsen og innsikten i flere ulike funksjoner i en bedrift. Mye empiri og praksis indikerer at mange ledere har fått sin stilling og lykkes fordi de har breddeforståelse for bedriftens verdiskapende funksjoner og økonomisk forståelse i bunn. Dette vil denne graden gi deg.

Haus_show.jpg

Hva skiller denne bacheloren fra tilsvarende fra andre høyskoler?

– Bachelor i økonomi og ledese er en type utdanning som følger de faglige kravene fra NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk og administrativ utdanning). Over 60 studiepoeng er derfor påkrevd å ha i studieløpet. Dette betyr at utdanningen blir noe mer standardisert sammenliknet med våre andre utdanninger ved HK.

Men i denne standardiseringen så får man da også kvalitetssikret utdanningsløpet ditt. Det er blant annet dette som gjør at du som student på denne utdanningen dermed automatisk vil kvalifisere til Siviløkonomutdanninger ved andre høyskoler og som dermed vil gi deg den ettertraktede tittelen Siviløkonom etter fullført studium ved NHH i Bergen, BI Oslo osv. Man kvalifiserer selvsagt også til vår egne mastergrader i markedsføringsledelse eller ledelse, men disse gir ikke siviløkonomtittelen. Det som derimot skiller vårt utdanningsløp fra andre høyskoler er de små klassene, med ekstremt tett oppfølgning fra foreleser i de ulike fagene.

Høyskolen har over 100 års erfaring med utdanning på høyere nivå og vi har over denne perioden utviklet og jobbet mye med vår pedagogikk. Vi har studenten i fokus og gjør det vi kan for at du skal lykkes best mulig under studietiden, men også etterpå når du går videre på høyere utdanning eller ut i arbeidslivet. Vi lever og ånder for studentene og vi legger masse prestisje i at disse skal lykkes, uten at det går på bekostning av kvaliteten og kravene som er nasjonalt og internasjonalt.

Dette er et nytt studium, men det er ikke helt ukjent for oss?

– Selv om dette er en ny bachelorgrad hos oss, så er det viktig å understreke at denne typen utdanning har vært tilbudt over flere år gjennom våre nettstudier. Man vil derfor ikke erfare oppstartsproblemer som man ofte kan se på andre utdanningsinstitusjoner når de tilbyr nye studier.

Er du interessert i økonomi og ledelse? Les mer om studiet her.