HOPP-prosjektet

I samarbeid med Horten kommune er Institutt for helsefag godt i gang med HOPP-prosjektet - et syv-årig forskningsprosjekt som skal måle effekt av én times aktiv læring per dag. 

Målsetningen til HOPP (Health Oriented Pedagogical Project) er å fremme helse, trivsel, kreativitet og læring for barn. Ved bruk av aktiv læring skal studien se på hvordan aktivitet påvirker læring blant barn. Aktiv læring er en undervisningsform hvor elevene har fysisk aktivitet samtidig med undervisning, og er et tillegg til kroppsøvingstimene. Studien vil ferdigstilles i 2020.

Forhindrer sykdommer

Prosjektet har blitt tildelt eksterne forskningsmidler, og i tillegg fått  oppmerksomhet fra mediene. Nylig var NRK i kontakt med to av forskerne involvert i prosjektet, professor Per Morten Fredriksen og fastlege og førstelektor, Ole Petter Hjelle.

Professor Per Morten Henriksen og førstelektor Ole Petter Hjelle jobber med HOPP-prosjektet
Professor Per Morten Henriksen og førstelektor Ole Petter Hjelle jobber med HOPP-prosjektet

- Når vi putter fysisk aktivitet i skolen, så er det noe barna tar imot med åpne armer. De elsker det. Det er bedre trivsel, og vi tror at de lærer bedre. Også reduserer man risikoen for sykdom senere i livet. Blant annet livsstilssykdommer som hjerte og karsykdom, og sukkersyke, forteller Ole Petter Hjelle til NRK.  For å se på effekten av den aktive læringen vil fysiske, medisinske, kognitive, psykologiske og akademiske tester bli målt.  HOPP-læring har som hovedformål å måle effekt på nasjonale akademiske prøver, fysisk aktivitetsnivå og risikofaktorer på metabolske sykdommer. - Vi ser hvordan det står til nå, og hvordan dette kan endre seg gjennom den aktive læringen, sier Per Morten Fredriksen til NRK.

Les mer om HOPP hos NRK her.