Arve Hjelset er veileder i Statsvitenskap

Arve har jobbet hos Høyskolen Kristiania Nettstudier siden 1996 med ulike kurs innen samfunnsvitenskapelig metode. Han forteller at hans største styrke som veileder er at han er rask, effektiv og tilgjengelig. ‒ Studenter kan normalt forvente svar i løpet av maksimalt to-tre dager dersom jeg ikke er bortreist, og ofte samme dag. Jeg har en god pedagogisk form når jeg kommenterer spørsmål og innsendingsoppgaver, sier han.

‒ Hvorfor er nettstudier bra? 

‒ Den største styrken til nettstudier er helt klart fleksibilitet!

‒ Hva føler du er det mest verdifulle du tilfører studentene dine som veileder hos Høyskolen Kristiania Nettstudier?

‒ Jeg prøver kontinuerlig å formidle at det sjelden finnes noe absolutt svar på ulike spørsmål eller problemstillinger. De løsninger man velger, for eksempel i samfunnsvitenskapelig metode, er sjelden helt riktige eller helt gale. Det viktige er å evne og drøfte sterke og svake sider ved de valgene man tar, og de valgene man ikke tar - og ut fra det komme til en best mulig begrunnet konklusjon, forteller han.

Kompetanse er viktig

Videre forteller Arve at kompetanseheving blir viktigere og viktigere, og at det er en måte å fornye tenkemåten sin på. ‒ Kompetanse blir stadig viktigere. Selv om det kan argumenteres for at nordmenn i gjennomsnitt er overutdannet, hjelper ikke det den enkelte som står uten formell kompetanse.

‒ Hva forventer du av studenten og hva kan studenten forvente av deg? 

‒ Jeg forventer aktiv interesse for faget og tydeliggjøring av forventninger. De bør kunne forvente av meg at tilbakemeldinger faktisk bidrar til at de lærer noe, og at de får svar på henvendelser innen rimelig tid. Arve sier videre at det er selvdisiplinen til nettstudentene som er det aller viktigste. Og at det er kanskje en stor dose selvdisiplin studenten må ha for å lykkes. ‒ Det er få som passer på deg i det daglige arbeidet du gjør med studiene, og det gjelder for så vidt studier generelt. Men dette blir spesielt tydelig og viktig for nettstudenter, sier han.

‒ Hva kan du si om kurset utdanningsvitenskapelig metode, og hva sitter studenten igjen med? 

‒ De skal kunne bidra til å utvikle enkle undersøkelser om relevante spørsmål. Et annet viktig kunnskapsmål er at de kan gjøre seg opp en mening om kvaliteten på metodikken i undersøkelser de konfronteres med i andre emner i utdanningsløpet, avslutter han.

Arve er veileder i Statsvitenskap