Anne er veileder i Rådgivning og veiledning

Gir tilbakemeldinger som motiverer og som skaper læringsutbytte.

De som har sett «Ronja Røverdatter» husker kanskje de små vesenene som bodde under rotvelt i skogen, med store neser og grønne klær. De virrer rundt og spør ustanselig «hvärfor det då?» Det skulle vise seg at disse, noe forvirrede skapningene, var inne på noe helt essensielt når det gjelder pedagogikk.

– Det er nemlig så, forteller høyskolelektor Anne Røisehagen, at studenter lærer mer ved å få tilbakemelding på hvorfor noe er bra, eller dårlig – ikke bare få servert konklusjonen. Hun jobber til daglig ved Høgskolen i Lillehammer, men er også veileder for Høyskolen Kristiania Nettstudier sine pedagogikkstudenter. Og dette med veiledning og tilbakemelding er noe Anne kan mye om, da hun har skrevet en masteroppgave om temaet «Kvalitet i formativ vurdering i høyere utdanning».

– Det jeg fant var at studenter søker å få en tilbakemelding for å bli motiverte og få læringsutbytte.

Gode tilbakemeldinger

– Hva har jeg gjort og hvordan går jeg videre? Det holder ikke bare å skrive OK pluss nederst på en besvarelse, sier Anne. Selv kan hun fort skrive en side med tilbakemeldinger til en student, hvor hun peker på både ting som er bra og ting som kan gjøres annerledes.

– Jeg gir ingen fasit, understreker hun, men jeg ønsker å oppfordre til selvrefleksjon hos studenten.

– Hvorfor er du som veileder viktig for studenten? 

– Jeg kan speile hva studenten har skrevet, slik at han eller hun får en ny refleksjon. Da utvikler studenten seg videre. Siden kursene er nettbaserte, er det ekstra viktig med god dialog og hyppig kontakt! Når jeg sender tilbakemeldinger så er det ikke bare "dette var bra", jeg skriver mye mer – og oppmuntrer. Det å være konkret er viktig. Jeg oppfordrer også studentene mine til å ta kontakt – og svarer kjapt på e-poster.

– Hva er bra med nettstudier, og passer det egentlig for alle?

– Det som er bra er at man kan studere når det passer deg. At det er fleksibelt – men samtidig innenfor en ramme, fordi det ofte er tidsfrister å forholde seg til. Hvor som helst og når som helst. Jeg har studenter fra nord til sør. Noen bor på små plasser, mens andre bor i byer. Det krever imidlertid en viss disiplin å være nettstudent, man må planlegge sin egen progresjon. Men veilederen hjelper deg med dette, og når man får en kontakt – så er mye gjort.

– Hva mener du kan være de mest positive effektene av å videreutdanne seg?

– Man øker refleksjonsnivået sitt. Jo, mer man må tenke, desto mer utvider man perspektivet sitt både faglig og personlig. Da merker man jo at mange studenter i praksis ser at det de har lært er veldig viktig – og de vil gjerne lære mer. Det er nødvendig i dagens samfunn fordi det er mye vektlegging på kvalitet. Skolen som lærende organisasjon er i fokus, og det er et visst press på at man skal holde seg oppdatert. Jobber man i skolen kreves det mer av de fagansatte fordi samfunnet har blitt mer komplekst.

– Vi har blitt mer klar over hvordan ulikheter preger skolen. Det er mange som sier at det å søke kunnskap er en viktig del av fremtida. Men, nå er jeg skolenerd, som elsker å gå på skole! Ser ikke bort i fra at jeg tar noen nettkurs selv, avslutter Anne.

Anne er veileder i Rådgivning og veiledning