Anna er utdannet siviløkonom og har en cand. mag. i filosofi, historie og pedagogikk. De siste årene har hun satset på mentoring og prestasjonscoaching og videreutdannet seg innenfor det. Anna har mangeårig erfaring fra næringslivet særlig fra IT-Telecom bransjen der hun b la jobbet med alt fra prosjektledelse, partnerprogram, strategisk salg (KAM) og børsintroduksjon (IPO). I dag jobber hun mot næringslivet som mentor og prestasjonscoach.

Hvorfor synes du at nettstudier er bra?

– Det er fleksibiliteten som gjør det så bra. Det er viktig å videreutdanne seg hele tiden, og nettstudier passer for folk som allerede er i jobb. De aller fleste kan ikke trykke på stoppknappen i sitt eget liv og sette seg på skolebenken i mange år. Så fleksibiliteten nettstudiene tilbyr gjør at man kan finne balansen mellom skole utdanning, jobb og det private. – 

Hvorfor videreutdanne seg?

– For å henge med i tiden. Det som gjaldt for noen år siden gjelder ikke lenger, og man må videreutdanne seg for å holde tritt med utviklingen. Det er også lurt for å friske opp gammel kunnskap. For mange er det også viktig for det personlige – man kan få bedre selvfølelse, motivasjon og selvsagt kompetanse.

Teori og praksis

For Anna er det viktig å legge vekt på koblingen mellom teori og praksis. Hun vil at studentene skal lære seg ulike teoretiske modeller og kunne koble disse opp mot virkeligheten. – Men det aller viktigste er å utvikle kritisk tenking. Man må lære seg å reflektere og tenke. Se ting fra ulike perspektiv. – 

Hva forventer du av studentene dine?

– Jeg forventer at de er på! At de bruker tiden sin vel. De har meldt seg på studiet, og da er det viktig å fullføre. Man har et annet liv og man har stor frihet og fleksibilitet, så det er viktig å sette seg noen mål, og man må forsøke å nå dem. – 

Og hva kan de forvente av deg?

– Det er min jobb å hjelpe dem. Jeg skal ikke gi dem de riktige svarene, det må de trene seg i, men jeg skal veilede dem på veien mot dem. De kan forvente at jeg pusher dem til å tenke selv. Noen kommer kanskje til å bli frustrert av det, men frustrasjon synes jeg er bra, det er en del av læringen. – 

Hva vil du si om kurset «relasjonsmarkedsføring»?

– Det er et veldig strategisk og abstrakt kurs. Det gjelder å forstå begrepet relasjon. Når du hører ordet er det mange som tenker på det mellommenneskelige. På naboen og så videre. Og det er det også, men her snakker vi like mye om relasjonene i bedrifter, bedrifters kunder, myndighetene og konkurrenter. Det er som et stort tankekart som strekker seg ut. Man må lærer seg at dette er et veldig komplekst fag og når man tenker abstrakt er det viktig å kunne konkretisere det til noe praktisk. Dra det ned til sin virkelighet. Det lærer man i relasjonsmarkedsføring.

Anne er veileder i kurset Leder- og talentutvikling