Adrian Peretz, nettveileder i Merkevareledelse

– Hvorfor er du som veileder viktig for studenten?

– Det gjør at jeg er ganske flink til å sette meg inn i hva studentene spør om. Gjennom årene har jeg lært mye om typiske problemområder, og har mye erfaring i det å lose studentene gjennom en oppgave på best mulig måte.

– Hva gjør du for å få god kontakt med dine studenter?

– Allerede i velkomstmailen jeg sender ut, oppfordrer jeg studentene mine til å ta kontakt. Jeg forsikrer studentene om at det er flott å lure på noe – og at du ikke trenger et veldig stort og viktig spørsmål for å ta kontakt. Terskelen for å spørre skal være lav, og målet er å få i gang en best mulig dialog. Hvis noen studenter er forsinket med en  innleveringsoppgave tar jeg også kontakt og hører om hvorfor, og om det er noe jeg kan gjøre.

Test teori i praksis

– Hva er fordelen med å studere på nettet?

– Du kan ta studiene i ditt eget tempo, og det er fint med et typisk modningsfag som merkevarebygging. Du må lese og jobbe med faget, og først da kommer gjerne spørsmålene frem. Mange bruker også faget i sin egen jobb, og får tekstet ut teori i praksis. Da blir kurset straks mer realistisk og nært, og jeg tror mange setter stor pris på dette.

– Hva mener du kan være de mest positive effektene av å videreutdanne seg?

– For en mann som fullførte doktorgraden i voksen alder, så er det helt fantasisk å kunne videreutdanne seg! Du lærer hele tiden noe nytt i livet, og får stadig nye interesseområder. Man burde aldri avslutte skolelæringen, men alltid være nysgjerrig og ønske å lære noe nytt.

– Folk bør dessuten være klar over at når de søker jobber, så er det ikke bare hvilke diplomer og karakterer de har som betyr noe – men også hva de har gjort for å oppnå dette. Behersker du både jobb og utdanning samtidig, viser det at du får til mye. At du er villig til å stå på for å nå dine mål. Det er en egenskap som arbeidsgivere merker seg, avslutter han.