Go to main content
_c9b0182_c9b0182
26.oktober åpnet Erna Solberg Loftet ved Høyskolen Kristiania. Alle foto: Anders Nilsen

Det var mange spente studententreprenører som fikk møte statsminister Erna Solberg da hun åpnet Østlandets første studentdrevne innovasjonssenter, Loftet, på Høyskolen Kristiania i Oslo.

Den 26. oktober ble studentinkubatoren Loftet offisielt åpnet. I femte etasje i Kongens gate 22 er det nå klart for inntreden av engasjerte studententreprenører som har et prosjekt de ønsker å få satt ut i livet. Ambisjonen er å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studentene og skape et sted for å jobbe med og møte andre student start-ups på tvers av de ulike fagmiljøene på høyskolen.

- Å fremme innovasjon er et grep vi som høyskole betrakter som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, på lik linje med forskning, formidling og undervisning, forteller rektor Trond Blindheim.

Fremtidsrettet og innovativt

Før den høytidelige snorklippingen fant sted snakket Erna om viktigheten av å skape en kultur for entreprenørskap og en kultur for å løfte nye ideer inn på nye plattformer. I en tid med omstilling som Norge nå befinner seg i, er det viktig med fremtidsrettede løsninger, ikke kun for seg selv, men også for samfunnet.

Det er viktig å skape sin egen arbeidsplass, men det er enda viktigere å skape en arbeidsplass for andre.

↳ Statsminister Erna Solberg

- Dette initiativet er fremtidsrettet, innovativt og inspirerende. Jeg tror innovasjon først og fremst kommer av at man kan møtes fra ulike fagfelt og løse problemer på en ny måte, sa Erna.

_c9b0206_c9b0206
Erna Solberg i samtaler med engasjerte studententreprenører

Utfordring fra Erna

Erna var imponert over Loftet og forretningsidéen med tverrfaglighet, og ikke minst av studentene som har vært initativtakerne til prosjektet. Hun lovet også å komme tilbake, men det var ikke uten betingelser.

Jeg kommer på besøk igjen senere, når dere kan bevise at dere har skapt noen løsninger og overført kunnskap fra ett område til et annet.

_c9b0228_c9b0228
Administrerende direktør Solfrid Lind, statsminister Erna Solberg og rektor Trond Blindheim

_dsf9158_dsf9158
Erna med tidligere og nåværende studenter