Go to main content
9. august 2016 - av rektor Trond Blindheim

panorama-1024x230
panorama-1024x230
Det er lett å bli forvirret

når du skal velge et studium som kjennes riktig for deg, og som kan sikre deg en trygg og spennende jobb når du er ferdig med utdanningen. Utviklingen av utdanningstilbud har nemlig vært formidabel i Norge. Våren 2016 kunne du velge og vrake blant ikke mindre enn 1200 bachelorutdanninger, 1000 fagskoleutdanninger og 900 masterutdanninger, fordelt på 62 høyskoler og universiteter og 115 fagskoler – bare i Norge. Derfor er vi takknemlige for at du valgte et av våre studier. Vi skal gjøre vårt beste for at du aldri kommer til å angre på valget du har gjort, enten du utdanner deg innen helsefag, kreative fag eller merkantile fag

Du har valgt å studere

ved en høyskole som er ambisiøs på dine vegne, og som er opptatt av praksisnærhet. Kort fortalt betyr det at du gjennom studiene får arbeide med tema, problemstillinger og cases som er hentet direkte fra de ulike yrkes- og fagfeltene vi utdanner for. Høyskolens fagstab har nær kontakt med arbeidslivet, og har etablert bransjeråd for at hvert eneste studium skal oppdyrke kvalifikasjonsbehov som etterspørres i arbeidslivet. I tillegg henter vi inn gjesteforelesere som til daglig arbeider i de bransjene du kan søke jobb i etter endt utdanning. På den måten sikrer vi at du utvikler relevante og anvendbare kvalifikasjoner.  Vi tror at det er en god strategi for læring.

Vi vet vi kan love deg

noen av de aller beste lærerne, foreleserne og veilederne som er å oppdrive på utdanningsmarkedet, og fagfolk og forskere som nyter stor anerkjennelse i samfunnet. Kort sagt: På Høyskolen Kristiania møter du lærere, forelesere og forskere som har praksiserfaring og dybdekompetanse innenfor de områdene de underviser i, publiserer i internasjonale tidsskrifter og som er synlige meningsbærere på våre fagområder i samfunnsdebatten og i mediene.