Go to main content

Ranvir Rai jobber som høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania på institutt for kreativitet og innovasjon, og disputerer for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen: “Innovating in Practice: A Practice-Theoretical Exploration of Discontinuous Service Innovations”

Prøveforelesning

Klokken 10.15-11.00: Prøveforelesning over oppgitt tema

Disputas

Klokken 12.00-: Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling Bedømmelseskomiteen består av: Leder: Professor Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI Første opponent: Professor Maria Kristina Holmlund-Rytkönen, Hanken School of Economics Andre opponent: Assistant Professor Leena Aarikka-Stenroos, Tampere University of Technology Professor Heidi Wiig Aslesen ved Handelshøyskolen BI har vært hovedveileder for kandidaten og førsteamanuensis Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI har vært bi-veileder.

Sted: BI Oslo, Nydalsveien 37, Auditorium D3-191