Go to main content
14.juni 2016 - av rektor Trond Blindheim

Rektor Trond Blindheim
Rektor Trond Blindheim
Jeg har skrevet lærebøker, fagbøker og kronikker, og jeg har holdt hundretalls foredrag opp gjennom årene. For ikke å snakke om alle de tusen gangene jeg har uttalt meg om både det ene og det andre i aviser, på tv og i radioprogrammer. I bunn og grunn er det dette som gjør at bloggformatet i passer meg perfekt.

I denne bloggen skal jeg prøve å holde meg strengt til tema som angår oss som høyskole – som også tilbyr gode fagskolestudier. De av dere som forventer internt sladder, grove anklager, rasende utfall, betroelser og tilståelser, må lete andre steder enn her. Det samme gjelder de av dere som forventer at jeg med vismannsklarhet skal sette de store og viktige tingene på riktig plass, og forklare hvordan saker og ting egentlig henger sammen. Besserwissere er ikke lett å bli klok på. Derfor skal jeg heller ikke prøve å bli det. 

Nå som denne bloggen er etablert, skal jeg prøve å skrive mitt første ordentlige blogginnlegg i løpet av uken. Det skal handle om hva som ble fortalt fra høyt politisk hold på Universitets- og høyskolerådets representantskapsmøte i Bodø for om lag to uker siden, og som jeg mener bør få solid oppmerksomhet i våre egne strategiprosesser. Fordi det handlet om forventninger om hva sektoren vår skal levere på i årene som kommer.

Bare én liten ting til slutt: I det siste har ledergruppen ved høyskolen snakket mye om hvor nyttig og anvendbar studentene våre skal bli etter studiene hos oss, at vi skal levere førsteklasses arbeidskraft til arbeidslivets skiftene behov for kvalifikasjoner. Det er vel og bra at vi bruker tid på slike diskusjoner, men i dag kom jeg over et sitat fra Mjøsutvalget (NOU 2000:14, kapittel 2) som jeg synes fortjener en påminnelse. Jeg siterer: ” I selve sammenbindingen av forskning med undervisning ligger en forestilling om nytte enten det beskrives som menneskelig dannelse eller velferd. Universitetene og høyskolene representerer også et dannelsesideal som skal imøtekomme behov for omstilling og livslang læring. Målet er å utdanne selvstendig tenkende mennesker som er i stand til å tilegne seg ny kunnskap og fordomsfritt møte nye forhold og forestillinger.”

Selvsagt skal vi det, sier nå jeg.

Nå er jeg i hvert fall i gang. Og du kan jo tenke litt over hva jeg bør skrive om, du og – og så gi meg beskjed. Så kanskje jeg gjør det.