Go to main content
Terje Alræk har blitt professor!

Terje Alræk forsker hovedsakelig på akupunktur innen integrert medisin både nasjonalt og internasjonalt. I 2015 hadde han fire publiseringer, var involvert i seks forskningsprosjekter og er en stor drivkraft for forskning ved høyskolen. Som seg hør og bør, tok vi derfor en prat med professoren for å høre litt mer om hva som kreves for å være en god forsker, og hvorfor forskning er så viktig for en utdanningsinstitusjon.

Først og fremst, gratulerer med prisen! Hva tenker du om det?

Først og fremst er det en erkjennelse av at man har levd en stund, tror jeg. Og at man har holdt på en stund innenfor faget. Jeg har drevet med forskning i land tid og har blitt kalt en pioner innenfor dette arbeidet, og da synes jeg det er fint å få denne anerkjennelsen. Det er også en anerkjennelse for faget akupunktur, både ved Høyskolen Kristiania, men også nasjonalt. Jeg er jo veldig opptatt av at forskning på akupunktur skal bli stuereint. For meg er dette et viktig bidrag.

Holder du med på noen forskningsprosjekter nå?

Ja, jeg er alltid i gang med flere ting, både ved høyskolen og andre steder. På høyskolen jobber jeg med et samarbeid med Korea og Kina, der vi utvikler strategier og metodetenkning rundt det å forske på akupunktur. I samarbeid med mine kolleger søker vi om forskningsmidler for de neste fire årene, og det er spennende.

Hvordan går du fram når du forsker?

Når jeg forsker på akupunktur er primærmålet å finne helsetilstander man er dårlige på å behandle i det offentlige helsevesenet. Det kan være kroniske smerter, uforklarlige symptomer, kronisk utmattelse, ME-problematikk. For mennesker som lider av kroniske smerter så har de gjerne bivirkninger ved et høyt medikamentforbruk. De får mindre smerter, men også mange bivirkninger.

Hvis akupunktur skal finne sin plass i det norske helsevesenet er det viktig at det finner sin plass der det er behov for oss.

Det er mange ting vi ser at vestlig medisin hjelper med, men innenfor dette med kroniske smerter er det mange ting som er vanskelig. Hvis akupunktur kan komme ut på likt nivå som vestlig medisin når det gjelder effekt, så er det klart mange vil velge akupunktur fordi det gir mindre bivirkninger. Når jeg forsker ønsker jeg også å finne årsaker til hvorfor akupunktur eventuelt virker. Derfor legger vi ofte inn det vi kaller objektive mål, der vi kan finne ut noe om hva det er som gjør at akupunktur virker inn på nettopp disse tilstandene.

Terje Alræk har blitt professor!

Hvilke råd vil du gi til studenter som kan tenke seg en fremtidig karriere innen forskning?

Når du forsker må du være nysgjerrig.

Du kan ikke si "jeg vil bevise at dette virker", hvis du vil utgjøre en forskjell. Du må heller si "Kan det være at denne behandlingen virker for denne lidelsen?"

Det viktigste er derfor nysgjerrighet, glede og inspirasjon. Du må være kreativ og tørre å tenke nytt, for mister du gløden mister du også driven. Det gjelder for så vidt i alle yrker man har. Hvis man skal begynne å forske er det lurt å finne seg et fagmiljø eller fagpersoner man har en god kjemi med, som man også tør å utfordre på et faglig nivå.

Ved Høyskolen Kristiania skal vi være dyktige på forskning, formidling og undervisning. Hvorfor er forskning viktig for en høyskole?

Generelt skal man basere sin undervisning på forskning og på forskningsbaserte funn. Høyskolen har godt av at alle nivåer av utdannelsene kan legge forskningsbasert arbeid til grunn i undervisningen. Det er ikke ensbetydende med å underkjenne betydningen av folk med lang erfaring fra ulike disipliner; man har mennesker som har en gudbenådet evne til å formidle også. Det må vi ikke glemme.