Go to main content
Elin Orjasaeter
Elin Orjasaeter

Elin Ørjasæter har bemerket seg om en sterk stemme i samfunnsdebatten og er en av høyskolens mest profilerte ansatte. I tillegg til å være en synlig aktør for høyskolen er hun også en førsteklasses formidler. I begrunnelsen trekkes det frem at hun har en fabelaktig evne til å skape debatt og oppmerksomhet, ikke bare om sitt eget fagfelt, men også om samfunnsspørsmål generelt. Elin Ørjasæter kom til Høyskolen Kristiania i 2013 og underviser blant annen innen rekruttering, arbeidsrett og personalledelse. Hun er ikke redd for å teste nye læringsmetoder, og trekker spesielt fram læringsteknologi som en suksessfaktor for å lykkes.

- Å få rom til å prøve ut ulike typer læring, som Learning Catalytics og Kahoot, gjør at jeg kan være framoverlent i formidlingen.

Mange jern i ilden

Ved siden av jobben som underviser er Elin blant annet også forfatter og kommentator, roller hun selv mener utfyller og beriker hverandre.

- Jeg har skrevet mange artikler i Aftenposten om arbeidsliv, men det å jobbe med studentene bevisstgjør meg veldig på hvilke ting i arbeidslivet unge mennesker er opptatt av i dag.

Rektor Trond Blindheim er imponert over alt hun beskjeftiger seg med ved siden av å undervise:

- Høyskolen har mange gode kandidater til en slik pris, men i 2015 skrev Elin 14 kronikker og holdt 38 eksterne foredrag om alt fra mobbing og sykefravær i arbeidslivet, til EØS og forskeres karrieremuligheter. Det er imponerende, ikke minst med tanke på alle forelesningene hun har holdt på kursene hun har ansvar for.

Hun er en engasjert og uredd person, tydelig og klar i sin kommunikasjon, og har en imponerende gjennomslagskraft i mediene. Elin har markert seg som en av de høyeste røstene i norsk samfunnsdebatt.

Høyskolen Kristiania gratulerer!