Go to main content

På oppdrag fra mediehuset Hegnar Media og businessmagasinet Kapital skulle studentene drøfte hvordan studentabonnement på magasinet kan posisjoneres overfor næringslivsfag-studenter. Et lite problem? Ingen av studentene leste Kapital til daglig. De fikk derfor nok å bryne seg på.

Praksisnær eksamen

Hos Høyskolen Kristiania er det viktig å forberede studentene på livet etter skolebenken. Oppgaven var derfor utformet med elementer som er til stede i enhver reell pitcheprosess. Med forankring i pensum og en god dose kreativitet ga alle studentene råd for hvordan antall Kapital-abonnement skulle øke blant studenter.

Reklame og visuell kommunikasjon Reklame og visuell kommunikasjon
Fra venstre: Terese Bjørseth, Angelika Knigge og Emilie Sederholm

Terese Bjørseth, Angelika Knigge og Emilie Sederholm var tre av studentene som pitchet sine ideer for Hegnar og andre ansatte fra Kapital. – Vi sitter igjen med mye kunnskap om hvordan det faktisk blir når vi skal ut i jobb, og hvordan det er å pitche en idé til forskjellige selskaper, forteller Emilie. Presentasjonen kom i etterkant av muntlig eksamen om samme problemstilling, og konklusjonen var klar; dette var mye mer nervepirrende! Årsaken til det kan tenkes å være at Trygve Hegnar selv er kjent for å være direkte i tilbakemeldingene sine. På tross av nervene var studentene fornøyde med gjennomføringen. – Det gikk overraskende bra. Nå sitter vi igjen med en stor mestringsfølelse og ny kunnskap, forteller studentgruppen.

Ingen lett oppgave

I tilbakemeldingene fra Trygve Hegnar poengterte han viktigheten av å kjenne produktet man prøver å selge. Det er en utfordring å skulle nå en yngre målgruppe samtidig som innholdet må leve opp til standarden eksisterende lesere forventer. Gjennomsnittsleseren til Kapital er nemlig rundt 55-59 år og en del av toppen i næringslivet allerede. Innspillene fra studentene ga likevel en god innsikt til Kapital om hvordan den yngre målgruppen oppfatter dem.

Reklame og visuell kommunikasjon
Reklame og visuell kommunikasjon
Rektor Trond Blindheim var til stede for å se studentene i aksjon, og var imponert over hvor godt forberedt de var.

– Å bli satt i en situasjon der de må prestere foran tilhørere er utrolig viktig. Og i næringslivet må de gjøre dette hele tiden. At vi har denne praksisnærheten og jobber med forretningsmessige problemer som Hegnar Media er opptatt av viser den gode kombinasjonen av teori og praksis som tilbys hos Høyskolen Kristiania. Dagen ble avsluttet med felles lunsj med påfølgende «selfie-session» sammen med Hegnar.

Reklame og visuell kommunikasjon Reklame og visuell kommunikasjon
Fra venstre: Kaja Sivertsen, Trygve Hegnar og Karoline Rasmussen Dreier