Go to main content
  • Navn: Hilde Skjerve
  • Faglig studieleder for: Bachelor i Akupunktur
  • Utdanning: Utdannet akupunktør med videreutdanning i akupunktur til barn. Er i tillegg utdannet pedagog fra Universitetet i Oslo og har prosjekt og ledelsesfag fra Heriott-Watt University 
Hilde Skjerve Akupunktur

Hilde hadde egen privat tverrfagligpraksis i 17 år før hun ble ansatt ved Høyskolen Kristiania.

Her leder hun  akupunkturutdanningen og er seksjonsleder for studier innenfor akupunktur og osteopati. I tillegg har hun en sentral rolle i Høyskolen Kristianias arbeid med å kvalitetssikre og etablere nye studieprogram, og er leder av LOKUT (Lokalt organ for kvalitet i utdanningen).

Hva handler Bachelor i Akupunktur om?

Bachelor i Akupunktur er en allsidig utdanning med fokus på praksisnærhet. Utdanningen handler om å få en helhetlig forståelse av menneskekroppen i frisk og syk tilstand. Fra cellebiologi, fysiologi, anatomi og sykdomslære i vestlig medisin i det første året til å forstå dette ut fra tradisjonell kinesisk medisin i andre og tredje år er det en lang reise.

Underveis får du oppleve å sette teorien ut i praksis med mye klinisk arbeid med tett oppfølging av fagpersoner.

Hvorfor skal man velge en utdanning innen helse?

Med en utdanning innen helsefag kan du jobbe i et bredt fagfelt nasjonalt og internasjonalt. Behovet for ansatte med helsefaglig kompetanse er tilstede i hele verden, det er derfor mange ganger enklere å få jobb i andre land når man har en utdanning innenfor helse. Høyskolens Kristianias bachelorgrader i helsefag gir mulighet til å gå rett ut i jobb, hvis man ønsker det, etter endt studie. Hvis man ønsker å studere mer, kan man søke seg til et masterprogram. Ønsker man å forske kan man til og med ta en doktorgrad.

En bachelorgrad innen helsefag gir derfor mange ulike muligheter, enten om man vil gå rett ut i arbeid, eller har en forskerspire i seg

Hva slags mennesker passer en Bachelor i Akupunktur for?

I fremtiden vil vi møte mange nye helseutfordringer. For å møte disse utfordringene trenger vi et komplett helsevesen med ulik kompetanse. Hvis vi ser til USA har flere av de store sykehusene akupunktører ansatt på akuttmottak, men også på egne avdelinger.

I Norge er det over 40 sykehus som tilbyr akupunktur som behandlingsform.

Vårt mål er å utdanne dyktige akupunktører som har kunnskap og kompetanse til å møte fremtidens helseutfordringer. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, og som vil hjelpe mennesker til en bedre helse ved bruk av akupunktur. En akupunktør møter mennesker i alle aldre med mange ulike lidelser. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser gir akupunktører stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

Hva vil denne utdanningen gi av arbeidsmuligheter for studenten?

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og gjør deg klar til å møte arbeidslivet. 

Det overordnede målet for studiet er å utdanne deg til en reflektert og kompetent akupunktør som gjennom målrettet arbeid skal bidra til helsefremmende arbeide i Norge. De fleste akupunktører i Norge etablerer egen klinikk, er ansatt eller leier plass ved etablerte klinikker, eller kombinerer det med annen helsefaglig utdanning. Flere sykehus og idrettslag har ansatt akupunktør. Det er jo alltid noen studenter som lurer på om man bare kan jobbe som akupunktør etter å ha fullført en bachelorgrad i akupunktur, og her er svaret nei. En bachelor i akupunktur gir god innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Studenter hos oss har fått opptak på mange ulike tverrfaglige mastergrader både her i Norge og i utlandet. For de som ønsker å forske kan jeg fortelle at vi har studenter som har gått hos oss som nå har kommet inn på doktorgradsprogram.  Hvis man ønsker å fordype seg på masternivå i akupunktur kan våre samarbeidspartnere i England og Kina tilby dette.  De siste årene har studenter på Bachelor i akupunktur fått muligheten til et stipend fra Kinesiske myndigheter for masterstudier i akupunktur i Nanjing, Kina. Stipendet dekker studieavgift, bolig, pensumlitteratur samt litt lommepenger. En fantastisk mulighet til å få en mastergrad uten at det koster for mye penger.

Hvilke punkter er høyskolens akupunkturutdanning unike på?

Et komplett helsevesen er avhengig av gode yrkesutøvere med ulik kompetanse. Akupunkturstudiet forener  kunnskap fra vestlig medisin med kinesisk medisin.  Ønsker man å jobbe innenfor etablert helsevesen må man kommunisere akupunkturbehandlingen på et språk som alle helsearbeidere forstår. Bachelor i akupunktur kombinerer den kinesiske akupunkturen, som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen, med den mer moderne medisinske akupunkturen som hovedsakelig benyttes ved smertebehandling i muskel- og skjelettsystemet. Denne unike kombinasjonen gjør at våre studenter har høy kompetanse i behandling av pasienter med ulike smertetilstander. Høyskolen Kristiania tilbyr som eneste høyskole i Norden en bachelorgrad i akupunktur.

Studentene får en utdannelse hvor teori og praksis er nært knyttet til hverandre.

Høyskolen har en egen studentklinikk hvor studentene i 2. og 3. klasse får sin praksis. Studentklinikkens pasienter reflekterer det du møter når du er ferdig med utdannelsen. I tillegg har vi et fantastisk anatomisk læringssenter med humane preparater. Her får studentene se kroppen i et tredimensjonalt perspektiv som gjør det enkelt å forstå kroppens anatomi, og ikke minst forstå hvordan man skal nåle akupunkturpunktene.