Go to main content
Kristin Undheim
Kristin Undheim

For å bli lektor må man ha minst en mastergrad. Kristin har sin i Politisk sosiologi fra London School of Economics and Political Science (LSE) i tillegg til en cand.mag. i Statsvitenskap fra NTNU. Kristin har lang erfaring fra næringslivet. Blant annet som partner i analysebyrået Indianer, direktør for trend og fremtidsanalyse i Opinion, og analytiker i Bengal Consulting.

Fortell litt om din bakgrunn, hvordan havnet en med politisk sosiologi inn på fagområdet entreprenørskap og innovasjon?

Jeg har jobbet med å se på trender og endringer i forbrukermarkedet i mange år, både som analytiker og konsulent. Jeg har derfor jobbet nært med utvikling av nye produkter og tjenester for mange ulike virksomheter. I akademia har jeg videreført dette og jobbet mye med fagområdet kreativitet. Min erfaring med entreprenørskap er at jeg, sammen med to andre startet et firma, samt vært selvstendig konsulent i flere år. På den måten har jeg kjent på opplevelsen det er å bygge opp noe fra grunnen av. Blant annet helt elementære ting som å analysere markedet for å forstå hva forbrukeren trenger og hva hun faktisk vil ha.

Du underviser på en bachelorgrad som bærer navnet innovasjon. Hva slags studium er dette, og hvem bør velge denne retningen?

Dette er studiet for dem som er interessert i å skape noe selv. Men som i tillegg er aller mest opptatt av markedsbiten av bedriften.

Høyskolen Kristiania er spesialisert innen markedsfag, noe som også gjenspeiles i innovasjonsstudiet vårt. Vår utdanning er for personer som ønsker å jobbe tett på forbrukerne og forbrukermarkedet. Hvordan få en bedrift til å vokse ved å forstå hva kunden trenger. Samtidig er dette en akademisk utdannelse. Det betyr at vi ser på innovasjon gjennom forskningsresultater og case. Ved å lære seg hva andre suksessrike firmaer har gjort tidligere, vil man kunne lære seg å analysere, argumentere og se sin egen bedrift i et større perspektiv. Dette er en viktig grunn til hvorfor man bør velge å studere om man har en ide man ønsker å realisere. Det å lære av eksempler som beviselig har skapt vekst bør være interessant for alle som har en gründer i magen.

Hva vil Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling gi av arbeidsmuligheter?

Utdannelsen gir muligheter til å jobbe med innovasjonsfaglige problemstillinger i mange ulike kontekster, eksempelvis produkt- og tjenesteutvikling, markedsføring eller salg, så vel som å være et utgangspunkt for videre studier.

I forhold til andre innovasjons- og entreprenørskapsutdanninger har vi en tung forankring i fag som handler om forståelse av forbruker og marked.

Vi har også et tydelig fokus på entreprenørskap og det å starte noe selv, både gjennom fagporteføljen og gjennom koblinger til næringslivet. De siste årene har vi også jobbet mye med å knytte oss opp mot start-up scenen i Oslo. Både gjennom uformelle gjesteforelesninger og case, men også ved at alle studenter på 1. året skal etablere en bedrift i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. En fast gründercamp er også en del av undervisningen. Vi jobber hele tiden med å få våre studenter til å se utover og utenfor faget og nærmeste eksamen, og har en ambisjon om å bli en døråpner inn til det spennende miljøet som start-up-miljøet representerer.

Kristin Undheim 2

Kristin Undheim 2

Hvorfor mener du at man bør velge Bachelor i kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling?

Studiet gir en unik kombinasjon av markedsforståelse og innovasjons- og entreprenørskapsfaglige kunnskaper og ferdigheter.

Grunnen til at man bør velge å studere hos oss er at vi er de fremste på å levere en markedsrettet utdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dette er for de som er interessert å utvikle nye forretningsideer og forretningsområder, enten det er i din etablerte bedrift eller innad i et større selskap.