kreativ utdanning

Onsdag starter NRK nysatsingen Gründerne. I første episode får vi møte Karina Løbø Fimland. Sammen med medstudenter fra Høgskolen i Telemark utviklet hun en forretningsidé da hun drev Studentbedrift. I serien får vi se hvordan hun jobber for å sette ideen ut i livet.

Vi skaper innovatører

Gjennom arbeidet med Ungt Entreprenørskaps program Studentbedrift får studentene på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (KIF), på samme måte som Karina, erfaring med å utvikle produkter og tjenester i samarbeid med lokalt næringsliv og andre ressurspersoner.

Studentene anvender teori i praksis, de jobber prosessorientert fra idé til produkt, og de må samarbeide om å løse uforutsette problemer.  I læringsprosessen utvikler studentene endringskompetanse.

Det nye arbeidslivet

”Remix – det nye arbeidslivet” var tema på NHOs årskonferanse i forrige uke. Statsminister Erna Solberg og foredragsholdere fra inn- og utland er enig om utfordringen: Morgendagen vil på ingen måte være som gårsdagen. Endring er den nye normalen, og for å få til endring trenger vi folk som tenker innovativt – vi trenger innovatører.

Dagens studenter skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De som studerer ved Høyskolen Kristiania i dag skal bidra til å finne løsninger på utfordringene som eldrebølgen bringer med seg. De skal takle miljøutfordringer i ukjent skala. De skal konkurrere i globale markeder med produkter og løsninger som vi knapt ser konturen av i dag.

Vi utdanner aktive verdiskapere

– Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet, sa Andrew McAfee, MIT-professor og en av hovedinnleggsholderne på konferansen. - Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.

Studentbedrift gir studenter innovative redskaper til å bli aktivt verdiskapende – også i eksisterende bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. Innovatører trengs overalt!

Deltakelse i Studentbedrift gir studentene studiepoeng og kompetanse for framtiden. Fremtidens innovatører utdannes ved Høyskolen Kristiania!

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Høyskolen Kristiania og Ungt Entreprenørskap Oslo har samarbeidet om å gi studentene ved KIF programmet studentbedrift i tre år.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsdekkende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører tilbyr undervisningsprogrammer som fremmer entreprenørskap i høyere utdanning.

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift.