Go to main content

Det viser forskning både fra Høgskolen i Telemark og BI. Hvorfor det er slik er ennå ikke fullstendig dokumentert, men følgende kan være en del av forklaringen;

  • Nettstudenter får tettere og mer personlig oppfølging og kontakt med veilederen.  Vi er stolte av å tilby en-til-en veiledning få forelesere på vanlige høgskoler kan matche.
  • Tiden fra studenten møter en faglig utfordring til han/hun får svar, er kort hos Høyskolen Kristiania. Som nettstudent får du hjelp med teksten eller problemet når du står fast – ikke lenge etterpå.
  • Nettstudenter er ofte flinke til å gjøre flere ting på en gang – og gjør tiden om til kunnskap. Mange av Høyskolen Kristianias studenter er i full jobb, har familie og et aktivt liv. Forskning viser at de med travle dager også får utrettet mest.
  • Nettstudier tiltrekker seg gjerne faglig motiverte studenter. Som nettstudent er man heller ikke en del av et sosialt aktivt studentnettverk, noe som både kan være et minus – men også et pluss når man ser på eksamenskarakterer. For mye festing kan fort gå ut over studiene.

Mange nettstudenter forteller også at fleksibiliteten til nettstudiet er med på å gjøre det lettere å tilegne seg kunnskap.